เรียน สมาชิกทุกท่าน
ทางฟิตเนสได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีขอให้ท่านสมาชิกได้ปฏิบัติตามกฏมาตรการการป้องกันให้เคร่งครัด หากท่านใดยังไม่สามารถปฏิบัติตามกฏได้เราจะยังเก็บสมาชิกของท่านไว้จนกว่าท่านสมาชิกจะพร้อมเข้ารับบริการ
ขอให้ท่านสมาชิกอ่านกฏกติกาของฟิตเนสก่อนเข้ารับบริการมีดังนี้( ข้อ*1-3 สำคัญมาก)
1.    ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริการ
2.    ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
3.    สวมหน้ากากอนามัย
4.    ให้นำผ้าเช็ดหน้ามาเอง เพื่อลดการแพร่เชื้อ
5.    ห้องคาดิโอ ปิดบริการชั่วคราว
6.    เช็ดเครื่องทุกครั้ง ก่อนใช้ และ หลังจากใช้แล้วด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่จัดไว้ให้
7.    ขอสงวนสิทธิ์เข้ารับบริการครั้งละไม่เกิน 20ท่าน
8.    เวลาที่เข้าใช้บริการท่านละ 1ชั่วโมง
9.    ควรเว้นระยะห่างประมาณ 1.8เมตร
10.  กำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับนั่งดื่ม
11.  ถ้ารุ้สึกไม่สบาย ให้กลับไปพักผ่อน
12.  คลาสโยคะ คลาสมวยไทย ยังไม่เปิดให้บริการ


Castra Gym is the best professional training facility on the East side of Pattaya. The gym has a relaxed atmosphere that will benefit both professional athletes and novices in achieving their training goals. We have heavy duty equipment including squat racks, deadlift platforms, Olympic benches, plate loaded, selectorized equipment and heavyweight dumbbells up to 180lbs. For the latest updates, follow us on our Facebook page. 
Bodybuilding - Castra Gym
Bodybuilding Gym: The gym has a massive selection of equipment, free-weights, cables, selectorised, plate loaded machines, as well as a heavy duty squat rack and deadlift platform.

Cardio - Castra Gym
Cardio: We have an entire cardio section to cater for all your workout needs. Treadmills, stationary bikes, elliptical cross-trainers, Concept 2 rowers and Air Assault Bikes.

Lupin Chips - Pinarie
Muay Thai - Castra Gym
Muay Thai: If you would like to learn about Muay Thai, keep fit or lose weight, we have Muay Thai classes throughout the week, run by our champion fighter coaches.

Yoga - Castra Gym
Yoga: Our Yoga classes focus on improving flexibility, stability and general wellbeing. Yoga is also an excellent way to unwind and relax. Namaste ॐ

Protinos - Whey Protein
Fit-Class
Fit-Class: Our fitness classes are for anyone looking to burn fat and tone up. Every group class is based on a different activity designed to really hit those abs, butts and thighs! 
Personal Training Pattaya
Personal Training: If you need help getting fit, our team of fitness professionals can help you get in shape, lose weight, tone up, fitness plans and nutritional advise.